Giờ Dây Thun Cafe
Café/Dessert
Giờ Dây Thun Cafe
140/12 Võ Thị Sáu, P. 8, Quận 3, TP. HCM
30,000 - 49,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0