Gờ Cafe - Bàu Cát 2
Café/Dessert -Chi nhánh

Gờ Cafe - Bàu Cát 2

25C Bàu Cát 2, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0