Gờ Cafe - Bàu Cát 1
Café/Dessert -Chi nhánh

Gờ Cafe - Bàu Cát 1

40 Bàu Cát 1, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0