Gờ Cafe - Bùi Thị Xuân
Café/Dessert -Chi nhánh
Gờ Cafe - Bùi Thị Xuân
18 Bùi Thị Xuân, P. 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
06:30 - 21:30
22,000 - 42,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0