Gờ Cafe - Bửu Long
Café/Dessert -Chi nhánh

Gờ Cafe - Bửu Long

K4 Bửu Long, P. 15, Quận 10, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0