Gờ Cafe - Đặng Tất
Café/Dessert -Chi nhánh
Gờ Cafe - Đặng Tất
5A Đặng Tất, P. Tân Định, District 1, TP. HCM
06:00 - 22:00
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0