Gờ Cafe - Phạm Ngọc Thạch
Café/Dessert -Chi nhánh

Gờ Cafe - Phạm Ngọc Thạch

58/8 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0