Gờ Cafe - Thạch Thị Thanh
Café/Dessert -Chi nhánh
Gờ Cafe - Thạch Thị Thanh
27C Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
20,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0