Gõ Thái Noodles - Mì Thái - Lê Lai
Món Thái, Món Á -Chi nhánh
Gõ Thái Noodles - Mì Thái - Lê Lai
98o Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0