Góc Bếp 1987s - Cơm Gà - Lâm Văn Bền - Shop Online
Shop Online

Góc Bếp 1987s - Cơm Gà - Lâm Văn Bền - Shop Online

62/65/4 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 23:55
5,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
7 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0