GoGi House - Nướng Hàn Quốc - Nguyễn Thái Học
Nhà hàng -Chi nhánh

GoGi House - Nướng Hàn Quốc - Nguyễn Thái Học

189 - 191 Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0