Green & Young - Healthy Food Store
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Green & Young - Healthy Food Store

49 Trần Hữu Trang, P. 11, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
32,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0