Greenspace Store - Trái Cây Tươi Nhập Khẩu - Phan Đăng Lưu
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Greenspace Store - Trái Cây Tươi Nhập Khẩu - Phan Đăng Lưu
245 Phan Đăng Lưu, P. 1, Phú Nhuận, TP. HCM
08:30 - 21:00
71,000 - 599,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0