Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Bà Hạt - VN0021
Tầng Trệt, 172 Bà Hạt, P. 9, Quận 10, TP. HCM
6lượt đánh giá từ Now
10,000 - 800,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0