Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Bùi Thị Xuân - VN0025

122D Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0