GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Mạc Đĩnh Chi - VN0064
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Mạc Đĩnh Chi - VN0064

28 Ter B Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
00:00 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0