Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Nguyễn Hữu Cảnh - VN0005

135/57-59 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Bình Thạnh, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0