GUTA CAFE - Hoàng Sa
Café/Dessert -Chi nhánh

GUTA CAFE - Hoàng Sa

253 Hoàng Sa, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 17:30
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0