Shop Online

Hà Thảo Food - Gà Bó Xôi Ngon

336 Lương Định Của, Quận 2, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
290,000 - 290,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0