Hachiko Coffee - Cafe Thú Cưng
Café/Dessert -Chi nhánh
Hachiko Coffee - Cafe Thú Cưng
14 Hoa Sữa, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
07:00 - 22:00
35,000 - 58,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0