LongBuri Cancook - Gân Bò, Chân Gà Sốt Thái
Shop Online

LongBuri Cancook - Gân Bò, Chân Gà Sốt Thái

393/2C Chu Văn An, P. 12, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
5 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0