LongBuri Cancook - Gân Bò, Chân Gà Sốt Thái
Shop Online
LongBuri Cancook - Gân Bò, Chân Gà Sốt Thái
13B Nguyễn Thái Học, P. 1, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
14:20 - 21:30
100,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0