Hallyu - Korean Fast Food - Đường 3 Tháng 2
Quán ăn -Chi nhánh
Hallyu - Korean Fast Food - Đường 3 Tháng 2
141 Đường 3 Tháng 2, P. 11, Quận 10, TP. HCM
26,000 - 250,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0