Hallyu - Korean Fast Food - Đường 3 Tháng 2
Quán ăn -Chi nhánh
Hallyu - Korean Fast Food - Đường 3 Tháng 2
141 Đường 3 Tháng 2, P. 11, Quận 10, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
26,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0