Hancook Korean Fast Food - Đường 3 Tháng 2
Nhà hàng -Chi nhánh
Hancook Korean Fast Food - Đường 3 Tháng 2
181/2 Đường 3 Tháng 2, District 10, TP. HCM
10:00 - 21:00
60,000 - 165,000
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0