Hancook Korean Fast Food - Đường 3 Tháng 2
Nhà hàng -Chi nhánh
Hancook Korean Fast Food - Đường 3 Tháng 2
181/2 Đường 3 Tháng 2, Quận 10, TP. HCM
60,000 - 165,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0