Hàng Dương Quán - Quận 4
Nhà hàng -Chi nhánh
Hàng Dương Quán - Quận 4
224 Đường 48, P. 5, Quận 4, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 23:00
200,000 - 550,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0