Hằng Ù - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online
Shop Online
Hằng Ù - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online
28/25 Lê Thị Hồng, Quận Gò Vấp, TP. HCM
08:00 - 23:59
110,000 - 210,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
16 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0