Hằng Ù - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online
Món Việt
Hằng Ù - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online
28/25 Lê Thị Hồng, Gò Vấp, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 23:59
110,000 - 210,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0