Hannie Store - Trà Sữa Pha Bằng Máy - 11 Lê Đại Hành
Café/Dessert -Chi nhánh
Hannie Store - Trà Sữa Pha Bằng Máy - 11 Lê Đại Hành
11 Lê Đại Hành, P. 15, Quận 11, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 31,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0