Hany Food - Chân Gà Sốt Chua Cay
Yêu thích
Shop Online

Hany Food - Chân Gà Sốt Chua Cay

60/42 Nguyễn Khuyến, P. 12 , Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 02:30 | 10:00 - 23:59
55,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0