Hào Cafe
Café/Dessert

Hào Cafe

148 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
25,000 - 44,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0