Hawaii Kìa
Café/Dessert

Hawaii Kìa

401 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM
09:00 - 21:00
35,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0