Cafe HD Cinema 1
Rạp chiếu phim -Chi nhánh

Cafe HD Cinema 1

106 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
08:00 - 21:00
18,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0