HD Shop - Bò Nhập Khẩu - Lý Thường Kiệt
Shop/Cửa hàng
HD Shop - Bò Nhập Khẩu - Lý Thường Kiệt
299/2/57 Lý Thường Kiệt, P. 15, Quận 11, TP. HCM
100,000 - 2,500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0