Hệ Thống Giặt Sấy Laundry House - Hoa Cau
Giặt ủi -Chi nhánh

Hệ Thống Giặt Sấy Laundry House - Hoa Cau

2 Hoa Cau, Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0