Healthy Veggies - Rau Sạch Vì Sức Khỏe
Shop/Cửa hàng
Healthy Veggies - Rau Sạch Vì Sức Khỏe
117 Hưng Thái 2, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0