Here - Tea Cafe Beer
Café/Dessert

Here - Tea Cafe Beer

98 Vành Đai, Liên Khu 3, Khu đô thị ĐHQG, Thủ Đức, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 49,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0