HI JUICE Đường Nâu Sữa
Café/Dessert
HI JUICE Đường Nâu Sữa
235/81 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Quận 3, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 23:59
15,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0