Hi Macaron
Café/Dessert

Hi Macaron

143 Xuân Hồng, Quận Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 22:00
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0