Highlands Coffee - 7 Công Trường Lam Sơn
Café/Dessert -Chi nhánh
Highlands Coffee - 7 Công Trường Lam Sơn
7 Công Trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
9,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0