Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 287 Âu Cơ
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 287 Âu Cơ

287 Âu Cơ, P. Phú Trung, Tân Phú, TP. HCM
07:00 - 22:30
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0