Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 370 Tân Sơn Nhì
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 370 Tân Sơn Nhì
370 - 372 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. HCM
20,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0