Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 61-63-65 Bình Phú
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 61-63-65 Bình Phú

61-63-65 Bình Phú, P. 10 , Quận 6, TP. HCM
07:00 - 22:00
100,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0