Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Cantavil Premier
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Cantavil Premier

Tầng 1 Cantavil Premier, 1 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
07:00 - 23:00
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0