Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Hồ Con Rùa
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Hồ Con Rùa

2 Bis Công Trường Quốc Tế, P. 6, Quận 3, TP. HCM
100,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0