Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Saigon Pavillon
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - Saigon Pavillon

53 - 55 Bà Huyện Thanh Quan, P. 6, Quận 3, TP. HCM
07:00 - 22:30
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0