Highlands Coffee - Cách Mạng Tháng 8
Café/Dessert -Chi nhánh
Highlands Coffee - Cách Mạng Tháng 8
90 Cách Mạng Tháng Tám, P. 6, Quận 3, TP. HCM
9,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0