Highlands Coffee - Lũy Bán Bích
Café/Dessert -Chi nhánh
Highlands Coffee - Lũy Bán Bích
462 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0