Highlands Coffee - The Manor
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - The Manor

The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Bình Thạnh, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
9,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0