Highlands Coffee - Parkson CT Plaza
Café/Dessert -Chi nhánh
Highlands Coffee - Parkson CT Plaza
Tầng 5, Tầng 5, Parkson CT Plaza, 60A Trường Sơn, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 21:00
60,000 - 165,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0