Highlands Coffee - Phan Xích Long
Café/Dessert -Chi nhánh
Highlands Coffee - Phan Xích Long
193 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
9,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0