Highlands Coffee - Saigonres Plaza
Café/Dessert -Chi nhánh
Highlands Coffee - Saigonres Plaza
188 Nguyễn Xí, P. 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
08:00 - 21:00
19,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,840đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,840đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0