Highlands Coffee - Saigonres Plaza
Café/Dessert -Chi nhánh
Highlands Coffee - Saigonres Plaza
188 Nguyễn Xí, P. 26, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:00
19,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0