Highlands Coffee - Vincom Nam Long
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Vincom Nam Long

75 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:00
10,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0